Belinda Hornshøj

Fremtidens frivillighed
Hvordan kan vi forstå frivillighed?
Ordet Frivillig består af FRI-VIL-LIGHED – eller måske FRI-VILLIG -og LIGHED
Bente, min studiekammerat fra way back , er et super godt eksempel på ovenstående. 
Lige fra dag ét har hun været en del af mit  HeartWorkprojekt

Der hvor hun skiller sig ud, er der, hvor hun går det ekstra lille skridt. 
Eller rettere sagt, mange ekstra små skridt. 
Hendes forståelse, for vigtigheden af en sparringspartner som ikke viger pladsen, er uvurderlig, når man er social entreprenør -og specielt når der tænkes social innovation.
Social innovation har den bagside, at der ofte går lang tid, inden man kan se forskellen på bundlinjen, og den værdi vægtes højt mange steder. 

Bente og jeg er nat og dag, yin og yang, æble og pære. Hvis jeg synes A tænker hun Å, så vi kommer langt omkring, og måske netop derfor er hun så skattet og  uundværlige for mig. 

Hvorfor gider hun? 
Hvor finder hun tiden?
Hvordan rummer hun vores forskellighed?
Hvad driver hende?
Hvad giver det egentlig hende?
Hvem passer på hende?

Mange svar står hen i det uvisse… Det gør mange ting med frivillighed….

Men jeg tror,  det er vigtigt, at vi undrer os og forbliver undersøgende på, hvad der er frivillighedens dna.
For når samfundet ændrer sig, gør mennesket det også.

 Mht. det sidste spørgsmål ovenfor: Hvem vil passe på hende – tage vare på hende som frivillig, kan jeg svare:  Det agter jeg at gøre.
Det VIL jeg gøre.
Jeg har gjort det til en af mine vigtigste punkter på min to-do liste:
At tage ekstra  god hånd om mine frivillige. For hvis nogen gør en forskel, så gør de.
Spørgsmålet er blot…Hvordan passer vi på de frivillige?
Hvordan tager vi vare på dem?
Hvordan sikrer vi, de bliver og fortsætter og bidrager?
Hvordan kan de evt. være med til at etablere en fødekæde og rød tråd til den nye generation af frivillige, som vi skal sikre dukker op?

Jeg er VILLIG til at gøre en ekstra indsat for dem og for frivilligheden.
Hvorfor? 
Fordi jeg tror på, at LIGHED kan sikres gennem frivillighed.

I HeartWork regi har vi valgt at sætte spot på frivillighed og vores forståelse af begrebet. 

Hvorfor ? 
Fordi vi tror på, at vi med flexibilitet og reframing kan opnå nye muligheder, så flere ser værdien i frivillighed, får aktier i, og bidrager til vores fælles liv. 

Frivillighed: FRI-VILLIG-LIGHED

Hvordan kan vi forstå frivillighed?
Ordet Frivillig består af FRI-VIL-LIGHED
Pernille Vejvad på Fuglsangsø plejehjem i Herning kommune er et godt eksempel på ovenstående.

Gennem flere år har hun og plejehjemmet været en del af HeartWorkprojektet i
Herning Kommune
Hendes ældre på plejehjemmet har således været BedsteVENner med elever fra Lundgårdskolen.

Der hvor hun skiller sig ud, er der, hvor hun går det ekstra lille skridt.
Hendes forståelse for gensidighed og værdien heraf er guld værd.

Hvornår hun fik ideen….
Hvornår hun tog billederne……
Hvornår hun fik klippet og klistret ….
hvornår hun fik forfattet…
Hvornår hun fandt lommer af tid til køretur og besøg på skolen med de ældre…
står hen i det uvisse.

Men måske …måske det kommer af hendes FRI tid..
Fordi hun VIL…
fordi LIGHED og værdien heraf giver mening for hende…

Tak for den kommende generation af Fri-vil-lige som retænker og bidrager.

I HeartWork regi har vi valgt at sætte spot på frivillighed og vores forståelse af begrebet.

Hvorfor ?
Fordi vi tror på, at vi med fexibilitet og reframing kan opnå nye muligheder, så flere får aktier i, og bidrager til vores fælles liv.

Når samfundet ændrer sig, ændrer mennesket sig også.

Hvilke varme koster ingenting?

Hvilke varme hænder koster ingenting?
Eller tæt på ingenting.
Når der bygges Generationsbro mellem skolebørn og plejehjemsbeboere er det bæredygtighed og værdighed for alle pengene.
En investering i fremtiden med respekt for børn og ældres trivsel. En bevægelse fra modtager til aktive bidragsydere. Både hos børn og ældre.

For børnene er der tale om praksisnær læring, situeret læring, peerlearning og vigtigst af alt at opleve meningsbaseret læring. At det de lærer kan bruges i samvær med andre.
De ældre oplever børns naturlige gå-på-mod, deres medfødte omsorgs-dna. I samværet med børnene oplever de ældre værdi og meningsfuldhed.

Det er gensidig værdighedsproduktion.
Det er når man får mulighed for at dele sit NOGET, at man bliver til NOGEN.

Hvor stort er det ikke tålmodigt at bage sit snobrød, for så at dele det i to, og smage det varme bagværk – sammen.
Eller at lade varm håndmalet sten skifte hånd og ejermand fra elev til ældreVEN.
Eller være Ukrainsk pige og opleve ny mulighed for at afprøve det danske sprog til en “lytter” som har tid og lytter.

Billederne er fra Skalmejeskolens elevers sommerafslutning med deres bedsteVENner på Søglimt plejehjem i Sunds. Både skole og plejehjem deltager i samskabelsesprojektet HeartWork i Herning Kommune.
Der er fokus på 4 verdensmål, og der samskabes på flere planer.
Her bidrager alle lige fra forældre, til pedel, til frivillige, til ansatte.
Det lader sig gøre, når der er fokus på vigtigheden af social innovation, trivsel, frivillighed, og samskabelse.
#sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg17

Vigtigheden af samskabelse.


I HeartWork regi har vi nu flere sætninger, vi læner os op ad. En af dem lyder:
“Det er sammen, vi skaber det gode liv, for sammen kan vi så meget mere”
Billedet brugt som illustration til dette blogindlæg indikerer det selvsamme. Nemlig vidnesbyrd om hvordan vi, når vi bruger hinanden, bidrager til hinandens verdener.
Her er det en østers som gør brug af runde rullesten til at få sig selv fragtet derhen, hvor det ellers ville synes umuligt at komme.
I mit arbejde med HeartWork er det ligeledes blevet synligt for mig, hvor meget mere der kan udrettes, hvis vi gør det sammen.


Private aktører sidder inde med ideer og løsninger, som langt bedre lader sig realisere, hvis der i komunalt regi åbnes døre og skabes rum for dialog og samskabelse.
Jeg var for nylig så heldig at få lov til at bidrage med oplæg om lige netop dette emne i Norge på deres konference:
“Fremtidens kommuner”
Tænk at NOGEN gør sig den vigtige overvejelse, at re-tænke det NOGET vi gør, så vi får bedst tænkelige indsatser i vores kommuner.
“At bære sammen på skift er umådelig bæredygtigt”

HeartWork projektet skaleres

Hvad vil det sige at skalere?

For blot få år tilbage kendte jeg ikke forskel på at skalere og at vokse. Den forskel lærte jeg hos Reach for Change , da Lauridsfonden og Accelerace som jeg pitchede for spurgte ind til netop dette… Jeg end ikke anede, hvordan at stave til det. Af skade blir man klog, så hjertevarm tak for den læring. Dengang handlede det, som nu, om at bygge bro – generationsbro mellem skole og plejehjem. 1 lærer( mig) 1 klasse ( min) og et plejehjem  

Min mangelfulde indsigt omkring skalering gav mig en umådelig vigtig indsigt, som blev mit og HeartWorks motto: “ Det er sammen, vi skaber det gode liv, for sammen kan vi SÅ meget mere” 

Fluks fik jeg i samskabelse med Herning  kommune stablet et pilotprojekt på benene for at skabe proof of koncept. HJERTEVARMT Tak fordi I gennem 5 år var med til at udvikle, og vise at konceptet kan skaleres. Nu 5 år senere er det blevet til 15 skoler , 48 lærere 9 plejehjem og over 750 børn, som kan kalde sig HeartWorkers. 

Jeg er så pivstolt over at have stået distancen:  at arbejde med børn og ældre også under en pandemi, hvor begge grupper blev isoleret,  og netop derfor havde endnu mere brug for nogle sikrede Mulighedsrum  for samvær mellem generationer. 

Og lige nu er jeg umådelig oplivet over at kunne meddele, at der nu skaleres ud over kommunegrænsen til Fyn. Her bliver det under overskriften “Sammen om livet” og en del af den landsdækkende ensomhedsstrategi. Hvor jeg glæder mig til ture til denne smukke del af Danmark. Til at vidensdele med endnu en kommune, så flere Børn og ældre får muligheden for at bygge bro. Generationsbro. 

“Det er sammen vi skaber det gode liv, for sammen kan vi så meget mere” “Det gode liv varer hele livet”. 

HeartWork afholder Virtuel Worshop for 25 FølgesVENde

HeartWork skød året i gang med at afholde virtuel workshop for 25 nyansatte unge 13.17 årige. De så kaldte FølgesVENde, som er blevet ansat på Herning Kommunes plejehjem. De skal agere ForkælelsesVENner for ældre på plejehjem. De skal knytte bånd og bygge generationsbroer. De skal mødes med de ældre i meningsbærende samvær og skabe mulighedsrum. Det er en ren win/win, da tiltaget giver de unge muligheder for et meningsfyldt job, som på samme tid giver dem et vindue ind til en mulig uddannelse og karrierevej. Samtidigt er det tænkt som et led i en rekuteringsstategi til et område, som mangler hænder.

Workshoppen blev grundet Corona afholdt virtuelt men følges op af en fysisk vidensdelings workshop, så snart det er muligt.

HeartWork og Alberte i Go’morgen Danmark på TV2

Alberte er sej er hun. Og modig. Hun har om nogen forstået ,at man ikke er for lille til at gøre en forskel. Hun har netop været i Go’Morgen Danmark for at vidensdele om sit “Hvorfor” Hvorfor hun i sin fritid danner relationer mellem generationer og agerer frivillig i Foreningen HeartWorkers og BedsteVENner. Allerede i 1. kl. blev hun forkælelsesVEN for ældre på det lokale plejehjem, da hun med sin skole besøgte plejehjemmet ugentligt. Så blev hun virtuel FølgesVENd via robot under Corona pandemi lockdown. Nu er hun blevet HeartWorker og BedsteVEN i sin fritid. Et sociokulturelt samværskoncept som har social innovation og entreprenørskab som omdrejningspunkt. Med afsæt i 4 verdensmål mødes hun og andre børn og ældre i meningsbærende mulighedsrum. Sammen arbejder de med at gøre verden til et bedre sted at være. Stor hjertevarm tak til Ida Wohlert og hele teamet hos TV2 for at Alberte følte sig tryg i den den store røde sofa så hun kunne dele sit “Hvorfor”

Det var Albertes første tur i Tivoli en tidlig kold februar morgen. Alt var lukket grundet pandemien, men vi oplevede alle de smukke lys i mørket.

HeartWorks Kloge-Åge- dag

HeartWork og alle vores frivillige HeartWorkers har haft “Kloge Åge” dag

En advisrorydag i børne og “bedste” højde.

Hvorfor? Fordi vi bare er så nysgerrige på, hvad vores interessenter egentlig selv tænker kunne give mening, hvis HeartWork  skal søsætte et HeartWork 3. Hvis vi skal skabe en platform for meningsbærende samvær. Et mulighedsrum  for relationer mellem generationer

Sammen har vi skabt:

 HeartWork 1.0 – ForkælelsesVENner. Samskabelse mellem skole og plejehjem.

HeartWork 2.0 – FølgesVENde – unge som besøgsvenner på plejehjem

Og nu har vi sået frøet hos alle vores frivillige HeartWorkers omkring

HeartWork 3.0 – BedsteVENner

Fællesnævneren for alle ovenstående er at de har afsæt i verdensmål

#sdg3, #sdg4, #sdg10 0g #sdg17

Fokus er at minimere ensomhed og styrke trivsel blandt både små og store så alle får lyst til at bidrage til at  gøre verden til et bede sted at være.

Muligheder – Mulighedsrum

Gad nok vide hvad fællesnævneren er for alle disse billeder? Der er noget i gære…Hvad kan det være? Et par ledetråde: #sdg3, #sdg4, #sdg10, #sdg17. Stay tuned. Inden længe løfter vi sløret for, hvad vi nu gør af tiltag for at skabe endnu bedre muligheder for relationer mellem generationer.

De Frivillige HeartWorkers ønsker rigtig god sommer

HeartWorks Unge Frivillige HeartWorkers er nu klar til sommerferie. Men forinden har de spottet og bidraget med hjerter fra deres dagligdag. Det handler om at have øje for det…For hjerter. Hos HeartWork går vi med hjertet forrest. Så alle disse hjerter sendes i netop din retning med øsnket om at din sommer må blive fuld at gode oplevelser hvor hjerter må fylde. Vi ses på den anden side af en skøn lang sommer.