Frivillige HeartWorkers i TV

TVMidtvest har netop bragt et indslag i deres nyheder om de Frivillige HeatWorkers. De frivillige HeartWorkers har nemlig været testpiloter og været på virtuelle besøg hos ældre på plejehjem. I gennem flere år har skoleelever deltaget i et samskabelsesprojekt mellem skoler og plejehjem, men grundet Corona er det ikke muligt at besøge de ældre for tiden. Så må der tænkes nyt, for samvær og relationer er umådelig vigtigt for vores trivsel. Kan man være sammen via virtuelle platforme? Kan der knyttes bånd? Følg linket og se med… IT vil aldrig kunne eller skulle erstatte,men det kan understøtte og gøre muligt.

https://www.tvmidtvest.dk/herning/boern-besoeger-plejehjem-saerlig-robot-vi-bliver-noedt-til-taenke-nyt?fbclid=IwAR1bzIX_dFBfZPA76f5mCnDuVK6KMrZWIZTNStJpw6gOqUR8WSdYlEEzpec