Bestyrelsen

Bestyrelsen i HeartWorkers & BedsteVENner

Konstitueret foråret 2023

Formand:Belinda Hornshøj
  Tlf: 22 42 47 50
  E-mail: belinda@HeartWork.link
Næstformand: Louise Lylloff (forældrerepræsentant)
Kasserer:Bente Kjær Jørgensen
Øvrige:Kathrine Haugaard
  Nathalie Lissner
  Simon Kjær Jørgensen Bille