HW 1.0: “ForkælelsesVENner”

Det handler om samskabelse mellem skole og plejehjem – mellem skolens elever og plejehjemmets beboere.
Gennem gensidig værdiskabelse mellem de yngste og ældste generationer bygges der bro, som baner vej for øget selvfølelse, selvværd og trivsel.
HeartWork er for skolens vedkommende undervisning, der motiverer lysten til aktiv medborgerskab og til at videreuddanne sig og bidrage.
HeartWork er for plejehjemsdelen samvær som bidrager til at livet leves hele livet.