HW 2.0: “HeartWork FølgesVENde”

Det er samskabelse mellem HeartWork og kommuner omkring etablering af “fødekæde” og
dermed rekuteringsgrundlag til Ældreområdet.

Det handler om ansættelse af unge 13-17 årige som “FølgesVEnde” og dermed sikre interesse for faget og fastholdelse af de unges
interesse, når de skal vælge studieretning.