HW 3.0: Foreningen Frivillige “HeartWorkers” & ”BedsteVENner”

Aktivt kulturelt fællesskab for flere generationer


Som noget helt nyt kan man nu gå til HeartWork i sin fritid. 
HeartWork 3.0 er en platform – et “mulighedernes rum”, hvor børn og ældre og alle derimellem i kreativt, innovativt og entreprenant setting kan dele deres NOGET med NOGEN.
Relationer mellem generationer styrkes og udvikles med det ene formål at minimere ensomhed og styrke trivsel.

HVEM, HVAD, HVOR, HVORNÅR og HVORDAN:

HVEM:  Er du mellem 10 og 100 år, og har du lyst til at være aktiv omkring kulturen, så er HeartWorkers og BedsteVENnerne helt sikkert noget for dig.

HVA
D: I HeartWorkers og bedsteVENner mødes vi om kulturen i Herning. Vi bliver bedste venner med blandt andet musikken, kunsten og teateret – og ikke mindst hinanden. Vi mødes på tværs af generationerne, og man er velkommen uanset, om man er barn, ældre eller midt imellem. Alle kan være med, og den eneste evne, der er nødvendig, er evnen til at hygge med hinanden og have det sjovt. 

HVOR: Du finder os på Nørregade i Huset no7 i Herning 

HVORNÅR: Vi mødes 8-10 gange 2 gange om året. Vi mødes hver 2. tirsdag fra kl 16-18. Hvert forløb afsluttes med en åben workshop, hvor der inviteres bredt ind, så andre får mulighed for at komme og deltage. 


PERSONEN BAG:

Belinda Hornshøj er uddannet folkeskolelærer. Hun har koncentreret sin interesse og virke omkring meningsbærende undervisning med anderledes tilgange. Hun er stifter af HeartWork 1.0 og 2.0 som er samskabelsesprojekter mellem skole og plejehjem. Et arbejde med vægtning af relationers betydning for trivsel og læring. Erfaringer fra disse tiltag har ført til tilblivelsen af kultur- og fritidstilbuddet Heartwork 3.0: HeartWorkers og BedsteVENner.