HW 4.0:”Working Hearts”

Vi vil så gerne bruges. Vi vil så gerne vidensdele. Vi vil så gerne dele vores NOGET med NOGEN og derfor kan vi bookes til foredrag, workshops, vidensdeling, sparring.