HeartWork er:

GENSIDIG VÆRDISKABELSE FOR DE ÆLDSTE OG YNGSTE GENERATIONER

Hvem – personen bag:

Belinda Hornshøj er uddannet folkeskolelærer. Hun har koncentreret sin interesse og virke omkring meningsbærende undervisning med anderledes tilgange.

Hun er stifter og indehaver af HeartWork

Hun er projektleder af “Pilotprojektet HeartWork i Herning kommune”.

(Et 2 årigt pilotprojekt. Opstart primo august 2017)

Gennem samarbejde med det lokale plejehjem, har hun udviklet et læringssyn, der taler til det hele menneske. En relationsbaseret undervisning, hvor der værdighedsproduceres. I disse forpligtende fællesskaber, er der lagt vægt på såvel faglig læring som social trivsel, og med lige deltagelsesmuligheder for alle børn og ældre.

Relationen og indholdet er det bærende. Skole skal handle om noget med nogen. Det er dette noget og nogen, der er så vigtigt. Alle børn og ældre oplever, at de kan bidrage.  Mulighedernes skole , giver mulighedernes rum. Sammen skaber vi skole og plejehjem med udsyn og gensidighed.

 

Tankerne bag:

 

Ved samskabelse og tværsektorielt samarbejde ligger der et kæmpe uudnyttet potentiale. Vi gør brug af den enorme gave, der ligger i at lade forskellige grupper mødes og udveksle erfaringer, give omsorg og udelt opmærksomhed.

Med afsæt i social innovation og entreprenørskab har vi siden 2013  haft et samarbejde med et åbent plejehjem. Sammen har vi lært og flyttet os. Vi har knyttet bånd og gjort en gensidig forskel, så både ung og gammel har følt sig værdifuld. Når man er værdifuld, gør man en forskel. En forskel som betyder noget – en forskel vi ønsker at udbrede.

 

Ved at agere tovholder og vejleder ønsker HeartWork at udbrede kendskabet og metoderne til at benytte sig af det uudnyttede potentiale, der ligger i at lade generationerne danne sammenhold. Vi ønsker at etablere alternative mulighedsrum, hvor disse fællesskaber kan spire og gro, og fungere som græsrodsbevægelse for lærende fællesskaber. Alt med ét eneste mål, nemlig gensidig berigelse og begavelse i lærende fællesskaber på tværs af alder. Vi i HeartWork ønsker at være forandringsagenter.

HeartWork  ønsker at give denne dobbeltsidede gave videre til så mange som muligt!

Vores mission er via samskabelse mellem skole og plejehjem at skabe mulighed og grobund for aktiv deltagelse for ung og gammel.

Vores vision er en rød tråd gennem uddannelsessystemet, ikke tænkt som fag men som kompetence. Med et entreprenant mindset bliver man mulighedsorienteret med en foretagsom tilgang til verden.

 

Hvad er det vi gør:

Vi etablerer alternative meningsfulde læringsfælleskaber. Vi flytter klasselokalet ud af skolen. Ud i samfundet. Vi knytter bånd mellem skolens børn og dem derude.

Vi bygger bro. Bygger bro mellem ensomme ældre og skolebørn med stor spredning fagligt og socialt. Der gives lige deltagelsesmuligheder for såvel ung som gammel.

Så begge steder er der tale om inklusion af ældre, demente og skolebørn – og ikke eksklusion.

 

 HeartWork:
  • HeartWork er når livet er et fælles anliggende – i skolen og på plejehjemmet. Vi skal møde mennesker. Mennesker med mening i.
  • HeartWork er samskabelse mellem skole med udsyn og åbne plejehjem.
  • HeartWork er skole hvor fagene spiller sammen med det omgivende samfund.
  • HeartWork er relationer mellem generationer. Man blomster, når man kan se, man er nødvendig.
  • HeartWork er gensidig værdiskabelse for de ældste og yngste generationer.
  • HeartWork er undervisning, der motiverer lysten til aktiv medborgerskab og til at videreuddanne sig og bidrage.
  • HeartWork er, når vi lever livet hele livet.