Hvilke varme koster ingenting?

Hvilke varme hænder koster ingenting?
Eller tæt på ingenting.
Når der bygges Generationsbro mellem skolebørn og plejehjemsbeboere er det bæredygtighed og værdighed for alle pengene.
En investering i fremtiden med respekt for børn og ældres trivsel. En bevægelse fra modtager til aktive bidragsydere. Både hos børn og ældre.

For børnene er der tale om praksisnær læring, situeret læring, peerlearning og vigtigst af alt at opleve meningsbaseret læring. At det de lærer kan bruges i samvær med andre.
De ældre oplever børns naturlige gå-på-mod, deres medfødte omsorgs-dna. I samværet med børnene oplever de ældre værdi og meningsfuldhed.

Det er gensidig værdighedsproduktion.
Det er når man får mulighed for at dele sit NOGET, at man bliver til NOGEN.

Hvor stort er det ikke tålmodigt at bage sit snobrød, for så at dele det i to, og smage det varme bagværk – sammen.
Eller at lade varm håndmalet sten skifte hånd og ejermand fra elev til ældreVEN.
Eller være Ukrainsk pige og opleve ny mulighed for at afprøve det danske sprog til en “lytter” som har tid og lytter.

Billederne er fra Skalmejeskolens elevers sommerafslutning med deres bedsteVENner på Søglimt plejehjem i Sunds. Både skole og plejehjem deltager i samskabelsesprojektet HeartWork i Herning Kommune.
Der er fokus på 4 verdensmål, og der samskabes på flere planer.
Her bidrager alle lige fra forældre, til pedel, til frivillige, til ansatte.
Det lader sig gøre, når der er fokus på vigtigheden af social innovation, trivsel, frivillighed, og samskabelse.
#sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg17