Hvem tør spå om fremtiden?

Hvad vil fremtiden bringe? Det kan være svært at spå om, og med en alder af 7 år på bagen for HeartWork, vil vi end ikke vove. Men vi peger gerne i en retning- peger på hvad vi længes efter og håber på: ”Mere fællesskab,mindre facit” PEJ gruppen Scandinavian trend Institute har givet HeartWork “taletid” i deres Tid og Tendenser, hvor vi forsøger at give vores bud på, hvorfor samvær i Meningsbærende fællesskaber er så vigtige for vores trivsel og dermed ageren i verden. Se mere på: www.tidogtendenser.dk . #sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg17