HeartWork i KL’s Inspirations katalog

Det glæder os at KL finder vores arbejde med Relationer mellem generationer så vigtigt, at de medtager det i deres katalog over de initiativer de forskellige kommuner satser på, når der skal innoveres. Vi bygger bro mellem skolens elever og plejehjemmets ældre. I meningsbærende fællesskaber opstår der mulighedsrum, hvor værdighedsproduktion vokser frem. Har du lyst til at læse med så følg linket. http:// https://www.kl.dk/nyheder/sundhed-og-aeldre/2020/juni/inspiration-til-gode-indsatser-i-aeldreplejen/