HeartWork afholder Virtuel Worshop for 25 FølgesVENde

HeartWork skød året i gang med at afholde virtuel workshop for 25 nyansatte unge 13.17 årige. De så kaldte FølgesVENde, som er blevet ansat på Herning Kommunes plejehjem. De skal agere ForkælelsesVENner for ældre på plejehjem. De skal knytte bånd og bygge generationsbroer. De skal mødes med de ældre i meningsbærende samvær og skabe mulighedsrum. Det er en ren win/win, da tiltaget giver de unge muligheder for et meningsfyldt job, som på samme tid giver dem et vindue ind til en mulig uddannelse og karrierevej. Samtidigt er det tænkt som et led i en rekuteringsstategi til et område, som mangler hænder.

Workshoppen blev grundet Corona afholdt virtuelt men følges op af en fysisk vidensdelings workshop, så snart det er muligt.