Vigtigheden af samskabelse.


I HeartWork regi har vi nu flere sætninger, vi læner os op ad. En af dem lyder:
“Det er sammen, vi skaber det gode liv, for sammen kan vi så meget mere”
Billedet brugt som illustration til dette blogindlæg indikerer det selvsamme. Nemlig vidnesbyrd om hvordan vi, når vi bruger hinanden, bidrager til hinandens verdener.
Her er det en østers som gør brug af runde rullesten til at få sig selv fragtet derhen, hvor det ellers ville synes umuligt at komme.
I mit arbejde med HeartWork er det ligeledes blevet synligt for mig, hvor meget mere der kan udrettes, hvis vi gør det sammen.


Private aktører sidder inde med ideer og løsninger, som langt bedre lader sig realisere, hvis der i komunalt regi åbnes døre og skabes rum for dialog og samskabelse.
Jeg var for nylig så heldig at få lov til at bidrage med oplæg om lige netop dette emne i Norge på deres konference:
“Fremtidens kommuner”
Tænk at NOGEN gør sig den vigtige overvejelse, at re-tænke det NOGET vi gør, så vi får bedst tænkelige indsatser i vores kommuner.
“At bære sammen på skift er umådelig bæredygtigt”