HeartWork faciliterer relationer mellem generationer.

HeartWork står på 4 ben og står således solidt og stærkt.

HeartWork tager sit afsæt i FN’s verdensmål og fokuserer på #sdg3, #sdg4, #sdg10 og #sdg17.

HeartWork 1.0: “ForkælelsesVENner”
handler om samskabelse mellem skole og plejehjem – mellem skolens elever og plejehjemmets beboere. Gennem gensidig værdiskabelse mellem de yngste og ældste generationer bygges der bro, som baner vej for øget selvfølelse, selvværd og trivsel. HeartWork er for skolens vedkommende undervisning, der motiverer lysten til aktiv medborgerskab og til at videreuddanne sig og bidrage. HeartWork er for plejehjemsdelen samvær som bidrager til at livet leves hele livet.

HeartWork 2.0: “HeartWork FølgesVENde”

er samskabelse mellem HeartWork og kommuner omkring etablering af “fødekæde” og
dermed rekuteringsgrundlag til Ældreområdet.

Det handler om ansættelse af unge 13-17 årige som “FølgesVEnde”  og dermed sikre interesse for faget og fastholdelse af de unges
interesse, når de skal vælge studieretning.

HeartWork 3.0: Foreningen Frivillige “HeartWorkers” og ”BedsteVENner”
Som noget helt nyt kan man nu gå til HeartWork i sin fritid.
HeartWork 3.0 er en platform – et “mulighedernes rum” hvor børn og ældre og alle der imellem i kreativt, innovativt og entreprenant setting kan dele deres NOGET med NOGEN. Relationer mellem generationer styrkes og udvikles med det ene formål at minimere ensomhed og styrke trivsel.

HeartWork 4.0 :”Working Hearts”
Vi vil så gerne bruges. Vi vil så gerne vidensdele. Vi vil så gerne dele vores NOGET med NOGEN og derfor kan vi bookes til foredrag, workshops, vidensdeling, sparring.

Seneste blogindlæg

Frivillighed: FRI-VILLIG-LIGHED

Hvordan kan vi forstå frivillighed?
Ordet Frivillig består af FRI-VIL-LIGHED
Pernille Vejvad på Fuglsangsø plejehjem i Herning kommune er et godt eksempel på ovenstående.

Gennem flere år har hun og plejehjemmet været en del af HeartWorkprojektet i
Herning Kommune
Hendes ældre på plejehjemmet har således været BedsteVENner med elever fra Lundgårdskolen.

Der hvor hun skiller sig ud, er der, hvor hun går det ekstra lille skridt.
Hendes forståelse for gensidighed og værdien heraf er guld værd.

Hvornår hun fik ideen….
Hvornår hun tog billederne……
Hvornår hun fik klippet og klistret ….
hvornår hun fik forfattet…
Hvornår hun fandt lommer af tid til køretur og besøg på skolen med de ældre…
står hen i det uvisse.

Men måske …måske det kommer af hendes FRI tid..
Fordi hun VIL…
fordi LIGHED og værdien heraf giver mening for hende…

Tak for den kommende generation af Fri-vil-lige som retænker og bidrager.

I HeartWork regi har vi valgt at sætte spot på frivillighed og vores forståelse af begrebet.

Hvorfor ?
Fordi vi tror på, at vi med fexibilitet og reframing kan opnå nye muligheder, så flere får aktier i, og bidrager til vores fælles liv.

Når samfundet ændrer sig, ændrer mennesket sig også.


Gensidig værdiskabelse for de ældste og yngste generationer

Folkeskolen er ofte fokuseret på standardiserede tests og på forhånd fastlagte undervisningsforløb. Vi gør ikke brug af den kæmpe gave, der ligger i at lade forskellige grupper mødes og udveksle erfaringer, omsorg og udelt opmærksomhed.

– Belinda Hornshøj

Ved at agere tovholder og vejleder ønsker HeartWork at udbrede kendskabet og metoderne til at benytte os af det uudnyttede potentiale, der ligger i at lade generationerne danne sammenhold. HeartWork ønsker at etablere en forening, hvor disse fællesskaber kan spire og gro og fungere som græsrodsbevægelse for lærende fællesskaber.

Alt med ét eneste mål, nemlig gensidig berigelse og begavelse i lærende fællesskaber på tværs af alder.


Galleri